3

Software

Chi tiết sản phẩm

QUẢN LÝ NHÂN SỰ – CHẤM CÔNG  TÍNH LƯƠNG

I .LỢI ÍCH PHẦN MỀM:

 1. Quản lý tốt tình hình nguồn nhân lực, giúp cải thiện việc sử dụng nguồn nhân lực.
 2. Giảm  số lượng nhân lực cho việc quản lý nhân viên đồng thời nhân viên theo dõi, lưu trữ và khai thác thông tin một cách hiệu quả.
 3. Theo dõi nhanh tình hình biến động nhân sự.
 4. Đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý lao động (SA 8000).
 5. Quản lý giờ làm việc của công nhân (chấm công) thật sự hiệu quả với chi phí thấp.
 6. Là một giải pháp hiệu quả cho các doanh nghiệp sản xuất. Hỗ trợ tính lương sản phẩm hoặc lương thời gian của công nhân, giảm bớt thời gian tính toán của kế toán lương.
 7. Quản lý tiền tạm ứng, tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho từng công nhân…

II . ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẦN MỀM:

 1. Phần mềm có thể dùng trên máy đơn, mạng ngang hàng (work group) hoặc mạng Client- Server.
 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server.
 3. Phiên đơn ngữ : Việt /Anh
 4. Phần mềm lập trình: VB.NET , C#, VC..
 5. Chạy trên môi trường: Windows 98, XP, 2000, 2008, Win Server
 6. Có sẵn khả năng tích hợp hệ thống thông tin tổng thể của toàn công ty
 7. Phần mềm có tài liệu hướng dẫn kèm theo nhằm giúp người sử dụng nắm được những vấn đề chưa rõ trong quá trình sử dụng.

III. MODULE QUẢN LÝ NHÂN SỰ

 • Quản lý sơ yếu lý lịch

      Chức năng:

Quản lý sơ yếu lý lịch nhân viên của bộ phận trực tiếp hoặc gián tiếp sản xuất với các thông tin sau:

 • Mã số nhân viên
 • Nguyên quán
 • Trực tiếp sản xuất
 • Họ
 • Nơi thường trú
 • Đơn vị /Phòng ban
 • Tên
 • Nơi tạm trú
 • Tổ
 • Ngày sinh
 • Điện thoại
 • Bậc thợ
 • Nơi sinh
 • Số CMND
 • Ngày vào làm
 • Giới tính
 • Ngày cấp
 • Ngày nghỉ việc
 • Công nhân may
 • Nơi cấp
 • Chức vụ
 • Dân tộc
 • Ngoại ngữ
 • Chuyên môn
 • Tôn giáo
 • Trình độ
 • Đoàn thể
 • Số sổ BHXH
 • Ngàyđóng BHXH đầu tiên
 • Ngày chấm dứt tham gia BHXH
 • Các báo cáo chính:

Danh sách nhân viên:

 • Danh sách nhân viên của Công ty (chọn in: tất cả, tổ, còn làm việc, đã nghỉ việc).
 • Danh sách nhân viên lọc theo quê quán.
 • Danh sách nhân viên lọc theo những thông tin lựa chọn.
 • Danh sách cán bộ quản lý.
 • Danh sách nhân viên trong công đoàn.

Lý lịch nhân viên:

 • Lý lịch nhân viên theo thông tin lựa chọn (kể cả quan hệ gia đình).
 • Báo cáo thâm niên đến ngày (bạn nhập giá trị ngày).
 • Thông tin thống kê của nhân viên còn làm việc cho đến ngày.
 • Danh sách nhân viên đến hạn nghỉ hưu (chọn ngày, tháng, năm).

Báo cáo cho cơ quan nhà nước: 

 • Báo cáo lao động nước ngoài cho 6 tháng đầu và cuối năm.
 • Báo cáo tổng hợp lao động cho 6 tháng đầu năm.
 • Báo cáo lao động cho cả năm.
 • Báo cáo lao động tháng.
 • Danh sách nhân viên có sổ bảo hiểm xã hội.
 • Báo cáo laođộng nữ.

Những báo cáo cộng thêm:

 • Danh sách nhân viên có sinh nhật vào ngày (chọn ngày).
 • Danh sách bộ đội phục viên.
 • Danh sách thương binh và gia đình liệt sĩ.
  • Quản lý quá trình công tác
 • Chức năng:
 • Quản lý quá trình làm việc trước khi vào công ty.
 • Quản lý quá trình làm việc tại công ty.
 • Quản lý những thay đổi về phòng ban, chức vụ.
 • Quản lý những công đoạn công nhân có khả năng thực hiện (Tay nghề của công nhân).
 • Các báo cáo chính:
 • Quyết định công tác;
 • Báo cáo quá trình công tác của nhân viên (chọn nhân viên hay chọn tổ cần in);
  • Quản lý hợp đồng lao động
 • Chức năng:

Quản lý hợp đồng lao động của các nhân viên.

 • Các báo cáo chính:
 • Bản hợp đồng lao động của từng nhân viên (cho phép in trực tiếp trên mẫu Hợp đồng xanh của Sở lao động thương binh và xã hội).
 • Bản hợp đồng lao động thử việc.
 • Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng (chọn in theo đơn vị hay tổ).
 • Danh sách nhân viên chưa hết hạn hợp đồng (chọn in theo đơn vị hay tổ).
 • Tờ khai cấp sổ lao động.
  • Quản lý mức lương:
 • Chức năng:
 • Quản lý mức lương nhân viên (lương theo hệ số Nhà nước và lương thực lĩnh theo công ty).
 • Quản lý các loại phụ cấp.
 • Các báo cáo chính:
 • Quá trình nâng lương của từng nhân viên.
 • Danh mục tiền phụ cấp của từng nhân viên.
 • Lập báo cáo diễn biến lương của toàn xí nghiệp.
 • Danh sách nhân viên đến hạn tăng lương.
  • Khen thưởng và Kỷ luật:
 • Chức năng:
 • Lập các quyết định khen thưởng cho từng nhân viên, làm cơ sở để ra quyết định tăng giảm lương.
 • Nhập vào xếp loại cho từng công nhân.
 • Các báo cáo chính:
 • Báo cáo quá trình khen thưởng và kỷ luật của tất cả nhân viên theo từng năm hoặc giai đoạn.
 • Danh sách tiền thưởng 6 tháng đầu năm và cuối năm theo xếp loại.
 • Bản Báo cáo danh sách các loại tiền thưởng: Lễ 2/9, 30/4…
  • Tai nạn lao động:
 • Chức năng:
 • Quản lý tình hình tai nạn lao động và chi phí của toàn công ty.
 • Lập các báo cáo về tai nạn cho Bộ lao động-thương binh và xã hội.
 • Các báo cáo chính:
 • Bản danh sách về tai nạn lao động theo từng năm.
 • Báo cáo tai nạn lao động 6 tháng đầu năm và cuối năm.
 • Bản phân tích tình hình tai nạn lao động theo loại hình doanh nghiệp.
 • Hồ sơ cấp cứu tai nạn lao động.
  • Đánh giá và đào tạo:
 • Chức năng:
 • Nhập vào các nội dung đánh giá của từng nhân viên theo các nội dung tùy chọn: tin học, Anh văn, chuyên môn… làm cơ sở lập kế hoạch đào tạo.
 • Các báo cáo chính:
 • Bản đánh giá của từng nhân viên hoặc tất cả nhân viên.
 • Bản kế hoạch đào tạo theo từng nội dung.
  • Quản lý bằng cấp:
 • Chức năng:
 • Quản lý bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận của công nhân viên.
 • Các báo cáo chính:
 • Quá trình đào tạo.
  • Quản lý quá trình đóng BHXH + BHYT
 • Chức năng:
 • Lập các báo cáo về BHXH cho cơ quan Bảo hiểm cũng như tính tiền trợ cấp thôi việc cho từng nhân viên.
 • Các báo cáo chính:
 • Danh sách lao động tăng BHXH.
 • Tờ khai cấp sổ bảo hiểm xã hội.
 • Danh sách lao động tham gia BHXH – BHYT bắt buột (02a-TBH).
 • Danh sách điều chỉnh lao động và mức đóng BHXH – BHYT (03a-TBH).
 • Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (03b-TBH).
 • Quyết định thôi việc theo đơn và quyết định nghỉ việc theo chế độ.
 • Bản xác nhận quá trình tham gia BHXH.
  • Thông tin hỗ trợ:
 • Người thân: thông tin về người thân trong gia đình.
 • Liên hệ: điện thoại, địa chỉ, email, liên hệ khẩn cấp.
 • Đoàn thể: các thông tin về Đảng, Đoàn, công đoàn, Nhập ngũ, Quân nhân dự bị, gia đình liệt sĩ…

IV. MODULE CHẤM CÔNG TỰ ĐỘNG:

Đặc điểm chung:

Giải pháp chấm công tự động hỗ trợ việc tính toán ngày giờ công với các chế độ nhiều ca (chẩn là 03 ca) và cung cấp khả năng kết nối đa dạng với tất cả các công nghệ chấm công tiên tiến nhất như máy barcode, máy chấm công dùng thẻ từ, máy đọc thẻ cảm ứng, máy nhận dạng vân tay…).

Chức năng:

 • Tính thời gian làm việc, dựa trên từng chế độ lànm việc (công ty có thể có rất nhiều chế độ.
 • Có thể set chế độ vào hay ra trên máy chấm công hoặc set tự động bằng phần mềm.
 • Hỗ trợ chế độ làm việc 03 ca.
 • Việc xác định nhân viên làm trực tiếp hay gián tiếp được xác định trước (trong danh sách nhân viên /phần Quản lý nhân sự).
 • Kiểm soát thời gian làm việc tăng ca của từng nhân viên. Thời gian tăng ca có thể được tính theo chế độ làm việc hay tính tự động khi tông thời gian làm việc nhiều hơn 8 giờ/ ngày.
 • Quản lý cho phép tăng ca hay không.
 • Quản lý các hệ số tăng ca theo qui định nhà nước (1.5, 1.8, 2.0, 2.8).
 • Kiểm soát sự vắng mặt của nhân viên.
 • Hỗ trợ in mã vạch để dán lên thẻ nhân viên chấm công bằng mã vạch.
 • Hỗ trợ chấm công cho nhân viên đi công tác (không tới chấm công trực tiếp được).
 • Kết nối dữ liệu từ các loại máy chấm công bằng thẻ, vân tay, nhận dạng khuôn mặt
 • Lập bảng kế hoạch nghỉ phép.
 • Ngày nghỉ và ngày lễ được xác định trước cho tất cả nhân viên (thứ bảy, chủ nhật hay chỉ chủ nhật).
 • Các lý do nghỉ được nhập bằng tay
 • Báo cáo được lập theo từng tổ, đơn vị của nhân viên vào ngày chấm công.
 • Quản lý thai sản.

Các báo cáo chính:

 • Bảng chấm công trong từng tháng.
 • Bảng báo cáo thống kê số giờ làm việc của từng công nhân, từng tổ hay tất cả trong từng ngày hay từng giai đoạn.
 • Danh sách nhân viên đi trễ, về sớm và vắng trong ngày.
 • Bảng danh sách giờ làm thêm theo từng tháng, năm của từng nhân viên, từng tổ, hay phòng ban …
 • Báo cáo thống kê nghỉ phép năm.
 • Danh sách công nhân vắng mặt trong ngày.
 • Danh sách nhân viên không vạch thẻ trong ngày.

V. MODULE TÍNH LƯƠNG :

Chức năng:

 • Tổng hợp lương thời gian dựa trên lương cơ bản (trong module QLNS) và bảng tổng hợp công tháng, bao gồm cả thời gian tăng ca (trong module chấm công).
 • Người sử dụng có thể định nghĩa thêm những loại lương không cố định.
 • Tổng hợp lương thời gian và lương sản phẩm (có thể định nghĩa trước cách tính lương cho từng tổ/phòng ban) và các khoản khác như tạm ứng, BHXH, BHYT, phí công đoàn và lập bảng lương tháng hoàn chỉnh (tự động lập).
 • Kiểm soát quá trình đóng bảo hiểm xã hội và y tế.
 • Kiểm soát chi trả tiền tạm ứng.

Báo cáo chính:

 • Bảng tiền tạm ứng cho từng tổ/phòng ban (chi tiết và tổng cộng).
 • Bảng lương tháng tổng hợp.
 • Bảng lương tháng cá nhân.
 • Phiếu lương cho nhân viên.
 • Và một số báo cáo khác.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “Software”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *